МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФОТАКСИМ

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Бета-лактамні антибіотики. Цефалоспорини третього покоління.

Альтернативні назви / синоніми: клафоран.
 Діюча речовина: цефотаксим.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику цефалоспоринових антибіотиків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження були негативними у мишей, які отримували дози до 2000 мг/кг/день, тератологічні дослідження також у мишей на фоні доз 6000 мг/кг/день теж були негативними. Цефотаксим не демонстрував тератогенності у кролів, яким вводили дозу до 50 мг/кг/день, незважаючи на деяку материнську та ембріотоксичність. Репродуктивні дослідження у мишей і щурів не виявили ознак порушень фертильності чи шкоди для плоду при застосуванні доз, які у 20 разів перевищували рекомендовану для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Концентрація цефотаксиму в сироватці жінок при вагітності та після пологів була нижчою, ніж у жінок в значно пізнішому періоді після пологів. Цефотаксим проникає через плаценту у людини перед вагітністю.

Цефалоспорини зазвичай вважаються безпечними в період вагітності.

Препарат швидко проникає через плаценту в ІІ триместрі. Період напіввиведення цефотаксиму в сироватці плода та амніотичній рідині становив 2,3 і 2,8 годин, відповідно. Повідомляється про 5 жінок з хоріоамніонітом, які в пологах отримали цефотаксим (доза невідома). Концентрація в крові матері та пуповинній була майже еквівалентна – 8,90 та 8,60 мкг/мл, відповідно, а співвідношення плацента : кров матері склало 0,2.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефотаксим проникає до грудного молока у дуже низьких концентраціях. Після дози 1 грам, введеної внутрішньовенно, пік в молоці наступав через 2-3 години і становив 0,33 мкг/мл. Період напіввиведення з молока коливався в межах 2,36-3,89 годин (в середньому 2,93 години). Співвідношення молоко : плазма через 1, 2 та 3 години становило 0,027; 0,09 і 0,16, відповідно.

Хоча ці рівні низькі, існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

У 2001 році американська академія педіатрії класифікувала цефотаксим як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cefotaxime-sodium/product/).

 

Адаптовано 15.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2020 р.