МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФОТАКСИМ

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Бета-лактамні антибіотики. Цефалоспорини третього покоління.

Альтернативні назви / синоніми: клафоран.
 Діюча речовина: цефотаксим.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику цефалоспоринових антибіотиків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження були негативними у мишей, які отримували дози до 2000 мг/кг/день, тератологічні дослідження також у мишей на фоні доз 6000 мг/кг/день теж були негативними. Цефотаксим не демонстрував тератогенності у кролів, яким вводили дозу до 50 мг/кг/день, незважаючи на деяку материнську та ембріотоксичність. Репродуктивні дослідження у мишей і щурів не виявили ознак порушень фертильності чи шкоди для плоду при застосуванні доз, які у 20 разів перевищували рекомендовану для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Концентрація цефотаксиму в сироватці жінок при вагітності та після пологів була нижчою, ніж у жінок в значно пізнішому періоді після пологів. Цефотаксим проникає через плаценту у людини перед вагітністю.

Цефалоспорини зазвичай вважаються безпечними в період вагітності.

Препарат швидко проникає через плаценту в ІІ триместрі. Період напіввиведення цефотаксиму в сироватці плода та амніотичній рідині становив 2,3 і 2,8 годин, відповідно. Повідомляється про 5 жінок з хоріоамніонітом, які в пологах отримали цефотаксим (доза невідома). Концентрація в крові матері та пуповинній була майже еквівалентна – 8,90 та 8,60 мкг/мл, відповідно, а співвідношення плацента : кров матері склало 0,2.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефотаксим проникає до грудного молока у дуже низьких концентраціях. Після дози 1 грам, введеної внутрішньовенно, пік в молоці наступав через 2-3 години і становив 0,33 мкг/мл. Період напіввиведення з молока коливався в межах 2,36-3,89 годин (в середньому 2,93 години). Співвідношення молоко : плазма через 1, 2 та 3 години становило 0,027; 0,09 і 0,16, відповідно.

Хоча ці рівні низькі, існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

У 2001 році американська академія педіатрії класифікувала цефотаксим як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cefotaxime-sodium/product/).

 

Адаптовано 15.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!