МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФІКСИМ

Група / призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини ІІІ покоління. Аналог цефотаксиму.

Альтернативні назви / синоніми: лопрад, сорцеф, цефинак, цефікс, супракс.
Діюча речовина: цефіксим.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Досвід застосування при вагітності у людини обмежений. Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику у випадку пренатального впливу цефалоспоринів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження не виявили ознак порушення фертильності та репродуктивної поведінки у щурів на фоні доз, які в 125 разів перевищували рекомендовану для дорослих. У мишей і щурів не виявлено тератогенності при застосуванні доз, 400-кратних рекомендованій для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Зв’язування з білками плазми становить 65%, період напіввиведення – біля 3,5 годин. Виходячи з молекулярної ваги, цефіксим проникає через плаценту у людини.

Дослідження 2010 року вивчало концентрацію цефіксиму в амніотичній рідині 6 жінок, які отримали перорально 400 мг препарату за 2 години до амніоцентезу.  Термін вагітності – 16-20 тижнів. Середня концентрація цефіксиму в крові матері та амніотичній рідині становила 2,59 мкг/мл та 0,85 мкг/мл, пасаж в амніотичній рідині – на рівні 38%.

Неінтервенційне обсерваційне когортне дослідження 1998 року описало результати вагітностей жінок, яким лікарі загальної практики в Англії виписали рецепт на 1 з  34 нових препаратів. Інформацію отримували шляхом опитування лікарів через місяць  після передбачуваних пологів. При 831 (78%) вагітності вплив таких препаратів відбувався в І триместрі, вроджені вади виявлено при 14 (2,5%) одноплідних вагітностях серед 557 новонароджених (10 випадків двійні). Крім того, дві вроджені вади діагностували у абортованих плодів, правда тільки невелику кількість таких плодів обстежували. Цефатоксим приймався в І триместрі при 11 вагітностях з наступними результатами: 2 спонтанні аборти, 1 медичний аборт, 7 здорових новонароджених (1 недоношений), 1 невідомий результат.

Дослідження 2003 року охопило 95 вагітних з гонореєю, яких лікували або цефіксимом (N=52), або цефтріаксоном (N=43). Лікування в обох групах відбувалось приблизно на 21 тижні вагітності. Обидва антибіотики виявились однаково ефективними в лікуванні 91 пацієнтки. У новонароджених, матері яких отримували цефтріаксон, частіше виникала гіпербілірубінемія, проте ця різниця не була істотною в порівнянні з тими, хто приймав цефіксим.

У 1999 році опубліковано результати дослідження, яке оцінювало лікування цефіксимом, азитроміцином, метронідазолом з ціллю профілактики ВІЛ в Уганді. При порівнянні з  контрольною групою частота трихомоніазу, бактеріального вагінозу, гонореї, хламідійної інфекції була значно нижчою, а частота ВІЛ-інфекції не відрізнялась. Друге дослідження в цій же групі пацієнток додатково до зниження частоти інфекцій виявило зменшення частоти неонатальної смертності, низької ваги новонароджених, передчасних пологів. А в третьому дослідженні діти 94 жінок з інфекцією, викликаною Trichomonas vaginalis, яких лікували при вагітності комбінацією 3 препаратів продемонстрували підвищення частоти низької ваги при народженні та передчасних пологів, в порівнянні з нелікованими контролями. На думку авторів, вищезазначене лікування зашкодило плодам, ймовірно, через метронідазол.

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефалоспоринів, використавши базу даних Угорського наглядового дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) для вивчення асоціації між цефалоспоринами (цефалексин, цефаклор, цефамандол, цефоперазон, цефотаксим, цефтибутен, цефуроксим) та вродженими вадами. Основну групу склали 22865 вагітних, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджену патологію. Відповідні контролі  – вагітні без вроджених аномалій у потомства.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування цефіксиму при лактації у людини. Якщо керуватись відомостями про інші цефалоспорини, то очікується проникнення його до грудного молока в низькій концентрації.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Американська академія педіатрії у 2001 році визнала цефалоспорини сумісними з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (жінок та чоловіків): немає даних.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cefixime/product/).
  4. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501344/).

 

Адаптовано 22.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 23.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!