МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРТЕОЛОЛ

Назва англійською мовою:  carteolol ophthalmic.
Група/призначення:

Симпатолітик (β-блокатор), офтальмологічний (краплі очні).

Альтернативні назви / синоніми: картеол, окупрес.
Діюча речовина: картеолол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання картеололу крапель очних в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. Препарат не визначається в плазмі, в той же час немає інформації про його системну абсорбцію.  Для зменшення кількості препарату, яка б досягла системної циркуляції (при вагітності та лактації), рекомендовано після закапування натиснути на слізний канал в кутику ока, принаймні, на 1 хвилину, а потім видалити зайву кількість, яка не всмокталась.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження з використанням препарату перорально проводились у мишей, щурів, кролів. У щурів і кролів дози, токсичні для матері були приблизно 1052 і 5264 кратними максимальній рекомендованій для людини пероральній дозі, призводячи до підвищення частоти резорбції плодів і зниження ваги плодів. У щурів на тлі добової дози, яка у 212 разів перевищувала максимальну рекомендовану пероральну у людини, діагностували хвилясті ребра. У мишей таких змін не спостерігали, було використано 1052-кратні дози відповідно.

У мишей та щурів не відзначено карциногенних ефектів, тести на мутагенність були негативними. Не відзначено несприятливого впливу на фертильність у самок і самців мишей і щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Картеолол офтальмологічний – очні краплі – це неселективний β-блокатор з симпатоміметичною активністю. Призначається для зниження внутрішньоочного тиску пацієнтам з хронічною відкритокутовою глаукомою або внутрішньоочною гіпертензією.

Препарат не визначається в плазмі, але системна абсорбція можлива.

Невідомо, чи картеолол проникає через плаценту у людини.  Молекулярна вага такий трансфер припускає, але кількість, яка проникає до системного кровотоку, невідома.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання картеололу офтальмологічного в період лактації у людини. Молекулярна вага препарату припускає екскрецію до грудного молока. Картеолол не визначається в плазмі. Якщо системна абсорбція все ж таки відбувається, то кількість препарату в кровотоці буде дуже малою і клінічно не значимою.

Для зменшення кількості препарату, яка б досягла системної циркуляції (при вагітності та лактації), рекомендовано після закапування натиснути на слізний канал в кутику ока, принаймні, на 1 хвилину, а потім видалити зайву кількість, яка не всмокталась.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501515/.
  4. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Third Edition, edited by Christof Schaefer, Paul Peters, and Richard K. Miller. Elsevier, 2015. 892 pages.

 

Адаптовано 12.07.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 12.07.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...