МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРФІЛЗОМІБ

Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор протеасом*.

*Протеасома – це великий білковий комплекс клітин еукаріотів, архей, деяких бактерій, головною функцією якого є деградація більше не потрібних або пошкоджених білків шляхом протеолізу.

Інший препарат цієї групи – бортезоміб.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: карфілзоміб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання карфілзомібу при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, але відсутність досвіду застосування при вагітності у людини не дозволяють оцінити ембріо/фетальний ризик.

Виробник стверджує, що препарат може спричиняти шкоду плоду, виходячи з механізму дії і знахідок у тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. Не відзначали тератогенності у щурів на фоні доз 0,5-2 мг/кг/день в період органогенезу. У вагітних кролів дози, на ≥20% вищі від рекомендованих для людини дозу 27 мг/м², виходячи з площі поверхні тіла, призводили до підвищення преімплантаційних втрат. Токсична для матерів доза (40% від рекомендованої для людини) викликала ранні резорбції, постімплантаційні втрати і зниження ваги плодів. Карциногенні дослідження з карфілзомібом не проводились. Препарат не був мутагенним в одному дослідженні, але кластогенні ефекти спостерігали в одному з двох досліджень. Хоча фертильність не вивчалась, вплив на репродуктивні органи відзначали протягом 28-денного дослідження з повторними дозами у щурів і мавп або при тривалих дослідженнях токсичності протягом 6 і 9 місяців.

Інформація щодо впливу на плід:

Це антинеопластичний препарат, який вводиться внутрішньовенно два послідовні дні кожного тижня 3 тижні з 12-денною перервою між циклами.

Призначається для лікування пацієнтів з множинною мієломою, які до того отримували, принаймні, дві попередні терапії, включно з бортезомібом і імуномодуляторами та продемонстрували прогресування протягом 60 днів після закінчення попереднього лікування. Зв’язування з білками плазми становить 97%, період напіввиведення основної сполуки – ≤1 години.

Невідомо, чи карфілзоміб проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає такий трансфер, але швидкий метаболізм до неактивних метаболітів, високий рівень зв’язування з білками, короткий період напіввиведення обмежуватимуть вилив на плід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання карфілзомібу в період лактації у людини. Невідомо, чи препарат проникає до грудного молока. Молекулярна вага припускає такий трансфер, але швидкий метаболізм до неактивних метаболітів, високий рівень зв’язування з білками, короткий період напіввиведення обмежуватимуть вплив на немовля на грудному вигодовуванні. Наслідки впливу на дитину на грудному вигодовуванні невідомі. Найчастішими несприятливими ефектами у дорослих є втома, анемія, нудота, тромбоцитопенія, задишка, діарея, лихоманка. Якщо жінка годує, отримуючи таке лікування, дитину слід моніторувати на предмет таких ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 21.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 21.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!