МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРБОЛОВА КИСЛОТА

Група/призначення: органічна сполука.

Фенол є простою органічною сполукою, що застосовується у багатьох без рецептурних медикаментах, включаючи місцеві та пероральні анестетики. Він також широко використовується як дезінфікуючий засіб та як початковий матеріал у виробництві пластмаси та на хімічному виробництві. В концентрації 5% або вищій фенол є каустичним (їдким) для тканин людини. Фенол-слизова суміш використовувалась у 1980 роках для закупорки фалопієвих труб у безопераційному стерилізаційному процесі. Розведений фенол інколи використовувався хірургами-косметологами у процесі хімічної чистки.

Альтернативні назви/ синоніми: фенол.
Діюча речовина: карболова кислота.
Рекомендації при вагітності: інформація відсутня.
Рекомендації при лактації: інформація відсутня.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Фенол провокує аномальний розвиток плода в деяких дослідженнях у гризунів при наявності материнської токсичності.

Пероральна доза, така низька як 2 мл зрідженого фенолу може викликати суттєву корозію слизової оболонки, сильний біль, блювання та пригнічення центральної нервової системи, що може стати фатальними. Фенол абсорбується при усіх шляхах введення та може досягнути циркуляції, навіть коли потрапляє на неушкоджену шкіру. Фенол може проникати через плаценту щурів до циркуляції плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В одній короткій доповіді повідомлено, що введення фенолу не спровокувало вроджених вад у щурів Спрег-Доули (щури-альбіноси), що піддавалися впливу на 9-11 або 12-14 дні вагітності.

Частота вроджених вад розвитку не підвищилася серед потомків мишей, яким давали фенол при рівнях доз 70-140 мг/кг/день. При дозі 280 мг/кг/день було помічено зростання розщілини піднебіння, асоційоване з материнською токсичністю. У дослідженні, де фенол вводився через зонд щурам та мишам на 6-15 дні вагітності рівнями доз 120 та 280 мг/кг, відповідно, виникала залежна від дози фетотоксичність в обох видів, проте частота вроджених вад не зростала.

В окремому дослідженні у щурів, в якому щоденні дози фенолу, рівнем до 53 мг/кг вводили через зонд, було повідомлено про зменшення розміру посліду щурів та материнську токсичність, а також зростання випадків скрученого хвоста у потомства.

Інформація щодо впливу на плід: немає даних.
Застосування препарату під час вигодовування: немає даних.
Вплив на фертильність чоловіків та жінок:

У дослідженні двох поколінь щурів щодо можливої репродуктивної токсичності від перорального введення фенолу, зниження ваги тіла та затримка процесу зрілості, ймовірно, в першу чергу відносились до аверсії (антипатії), спровокованої фенолом, який підмішувався до питної води тварин. В цьому дослідженні рівень, при якому був відсутній несприятливий вплив на репродуктивність становив 1000 ppm (parts per million; частин на мільйон).

Немає даних, які б припустити, що застосування ліків, що містять фенол або вплив малої концентрації фенолу з комерційних продуктів асоціюється із зростаючим ризиком репродуктивної шкоди.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 24.02.2019 р:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.02.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!