МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАПЕЦИТАБІН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, антиметаболіт. Це похідне фторпіримідину карбамату, пероральний цитостатик, який активується у тканині пухлини і чинить на неї селективну цитотоксичну дію. Сам капецитабін не має цитотоксичної дії, однак перетворюється у цитотоксичну сполуку – 5-фторурацил (флуороурацил).

Альтернативні назви / синоніми: кселода.
Діюча речовина: капецитабін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування капецитабіну при вагітності у людини. Дослідження виявили токсичність у мишей (структурні аномалії та загибель) і кролів (загибель) при системному впливі дозами, меншими від максимальних рекомендованих для людини. Хоча дані про лікування вагітних відсутні, слід уникати призначення препарату при вагітності. Якщо все ж-таки є необхідність призначення препарату в період вагітності, то слід уникати цього в період  органогенезу.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей та мавп. У мишей в період органогенезу доза, яка призвела до системної експозиції на рівні 0,2 від отримуваної на фоні рекомендованих доз для людини, викликала розщілину піднебіння, анофтальмію, мікрофтальмію, олігодактилію, полідактилію, синдактилію, кучерявий хвіст, розширення шлуночків мозку. У мавп в період органогенезу доза, яка призвела до системної експозиції на рівні 0,6 від отримуваної на фоні рекомендованих доз для людини, призводила до загибелі плодів.

Карциногенність препарату не досліджувалась. Капецитабін не виявив мутагенності в двох дослідженнях, але був кластогенним при одному тестуванні.

Однак, відомо, що 5-фторурацил викликає мутації у бактерій та дріжджів і хромосомні аномалії у мишей.

У мишей доза, яка призвела до системної експозиції на рівні 0,7 від отримуваної на фоні рекомендованих доз для людини, викликала зворотне зниження фертильності у самок та дегенеративні зміни яєчок у самців. Жодний плід не виживив у лікованих такими дозами препарату самок, які завагітніли.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування капецитабіну та його метаболітів з білками плазми низьке (<60%). Період напіввиведення капецитабіну та 5-фторурацилу дуже короткий (біля 0,75 годин).

Невідомо, чи капецитабін або його попередник 5′-DFUR проникає через плаценту в людини. Молекулярна вага та низький рівень зв’язування з білками припускає трансфер до ембріону/плода, але дуже короткий період напіввиведення обмежуватиме вплив. Молекулярна вага 5′-DFUR не визначена, проте, оскільки основний препарат проникає через плаценту, то внутрішньоклітинний метаболізм в нормальних тканинах піддасть плід впливу 5-флуроурацилу.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання в період лактації. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками (<60%) капецитабіну та 5′-DFUR (молекулярна вага не визначена) припускає, що препарат проникає до грудного молока, але дуже короткий період напіввиведення капецитабіну (біля 0,75 годин; невідомий для 5′-DFUR) обмежуватиме такий вплив. Наслідки цього впливу на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, невідомі. Однак, метаболізм основного препарату та його попередника піддасть немовля впливу 5-флуроурацилу.

Не рекомендується грудне вигодовування у випадку лікування капецитабіном.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!