МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАНАГЛІФЛОЗИН

Назва англійською мовою: canagliflozin.
Група/призначення:

Гіпоглікемізуючі препарати, за винятком інсулінів.

Альтернативні назви / синоніми: інвокана.

Комбінований препарат: воканамет (канагліфлозин та метформін).

Діюча речовина: канагліфлозин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання канагліфлозину в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Препаратом вибору для лікування вагітних з цукровим діабетом є інсулін, тому що інші гіпоглікемічні препарати не так чітко контролюють рівень цукру. Крім того, інсулін не проникає крізь плаценту до плода, усуваючи таким чином несприятливий вплив самого препарату на плід.

Якщо гіперглікемія виникає на ранніх термінах вагітності, вона тісно асоціюється з рядом несприятливих наслідків для матері та плода, включно зі структурними аномаліями. Для попередження таких наслідків американська колегія акушерів-гінекологів рекомендує при діабеті 1 та 2 типів в період вагітності призначати інсулін, а також при гестаційному діабеті, якщо дієта не допомагає.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. В обох видів тварин затримувалась оссифікація у плодів на фоні материнської токсичності, при застосуванні доз, які призводили до впливу, в 19 разів вищого за отримуваний людиною від клінічної дози 300 мг. Ювенільним щурам вводили дози, які у ≥5 разів перевищували клінічну (цей термін відповідає ІІ-ІІІ триместрам вагітності у людини), що призводило до збільшення ваги нирок, дилятації ниркових лоханок та канальців. Однак, такого не спостерігали у випадку призначення препарату в період органогенезу у щурів та кролів або введення щурам з 6 дня вагітності до 21 дня життя.

При дослідженнях карциногенності у щурів зростав ризик феохромоцитоми на фоні дози 100 мг/кг. Дози, 12-кратні клінічній, спричиняли порушення всмоктування вуглеводів та підвищення ризику аденоми і карциноми ниркових канальців. У людини не виявлено ознак порушень всмоктування вуглеводів на фоні подвійної клінічної дози 300 мг. Після численних досліджень мутагенності тільки одне дослідження лімфом in vitro з метаболічною активацією виявило мутагенний ризик. Хоча у самців та самок щурів не порушувалась фертильність, спостерігали зменшення рухливості та підвищення кількості аномальних сперматозоїдів, не значне зменшення corpora lutea, меншу кількість сайтів імплантації, меншу кількість посліду – на фоні дози, яка була 18-кратна клінічній.

Інформація щодо впливу на плід:

Канагліфлозин – це натрієзалежний транспортер глюкози 2 (НЗТГ2), єдиний препарат такого класу. Призначається як додаток до дієти та фізичних вправ для покращення глікемічного контролю дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу.

Канагліфлозин не утворює активних метаболітів. Рівень зв’язування з білками є високим – 99%, переважно з альбуміном, період напіввиведення становить 10 та 13 годин після дози 100 мг та 300 мг відповідно.

Невідомо, чи канагліфлозин проникає через плаценту. Молекулярна вага припускає такий трансфер, але високий рівень зв’язування з білками (99%) обмежуватиме кількість, яка сягне ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання канагліфозину  в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає екскрецію препарату до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками (99%) обмежуватиме його кількість.

Дослідження у тварин продемонстрували, що рівень препарату в молоці в 1,4 рази перевищував показник в сироватці матері і асоціювався з дилятацією канальців нирок та лоханки. Оскільки формування та розвиток нирок відбувається протягом вагітності та до віку 2 років, існує такий потенційний ризик. Найчастішими побічними ефектами у дорослих при лікуванні канагліфлозином є інфекції сечового тракту, грибкові інфекції у жінок, посилене сечовипускання. Якщо жінка приймає цей препарат в період грудного вигодовування, немовля слід моніторувати на предмет таких ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500623/.

 

Адаптовано 15.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!