МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАБОЗАНТІНІБ

Назва англійською мовою:  cabozantinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний (інгібітор тирозинкінази).

Альтернативні назви / синоніми: кабометикс.
Діюча речовина: кабозантиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання каозантінібу в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Виходячи з механізму дії  препарату можлива шкода для плода. Якщо жінка вагітна або завагітніла на фоні лікування кабозантинібом, її слід інформувати про потенційний ризик для ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При щоденному введенні препарату щурам в період органогенезу спостерігали загибель ембріонів та плодів на фоні доз, які становили <1% від впливу у людини, виходячи з AUC* при застосуванні рекомендованої дози. Відзначали затримку осифікації, скелетні варіації на фоні доз, які становили ≥0.03% від рекомендованої для людини.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

У кролів при щоденному введенні в період органогенезу діагностували мальформації та варіації внутрішніх органів, включно зі зменшенням розмірів селезінки, відсутністю долі легені при використанні дози, яка становила приблизно 11% від рекомендованої для людини.

Досліджень карциногенності не проводилось. Препарат не продемонстрував мутагенності чи кластогенності в різних дослідженнях. У щурів порушувалась фертильність: у самців  зменшувались кількість сперматозоїдів  та вага репродуктивних органів), у самок зменшувалась кількість народжених живими ембріонів та зростала частота пре- та постімплантаційних втрат, некроз ячників.  Також вплив на фертильність відзначали у собак (гіпоспермія у самців та відсутність жовтого тіла у самок).

Інформація щодо впливу на плід:

Кабозантиніб, субстрат CYP3A4, in vitro є пероральним інгібітором активності тирозинкінази. Призначається для лікування пацієнтів з прогресуючим метастатичним медулярним раком щитоподібної залози. Препарат метаболізується до неактивних метаболітів, рівень зв’язування з білками плазми є високим – >99,7%, ефективний період напіввиведення становить приблизно 55 годин.

Невідомо, чи кабозантиніб проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та довгий ефективний період напіввиведення припускають такий трансфер, проте високий рівень зв’язування з білками плазми обежуватиме впоив на ембріон/плід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання кабозантинібу в період лактації у людини. Молекулярна вага та довгий ефективний період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, проте високий рівень зв’язування з білками може обмежувати цю кількість. Наслідки впливу на немовля невідомі. Однак, препарат часто призводить до токсичних проявів у дорослих, а саме діареї, стоматиту, зниження апетиту та ваги, нудоти, слабкості, болі в ротовій та черевній порожнині. Тому найкращою рекомендацією є не використовувати кабозантиніб в період грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500842/.

 

Адаптовано 28.11.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...