МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БРОМАЗЕПАМ

Група/призначення:

Анксіолітики, похідні бензодіазепіну.

Альтернативні назви / синоніми: лексоміл, лексотан.
Діюча речовина: бромазепам.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання в експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин лікування бромазепамом при вагітності не передбачає підвищення ризику вроджених вад. Повідомляється про одне дослідження у людини, яке асоціювало цей препарат з дефектами сечової системи. При використанні на пізніх термінах вагітності можливий розвиток синдрому відміни у новонародженого. При вагітності перевагу слід надавати краще вивченим препаратам, наприклад, лоразепаму чи клоназепаму.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати тестування надані японськими вченими. Вони не продемонстрували несприятливих наслідків для фертильності чи успішності вагітності у самців і самок щурів, які отримали дозу до 40 мг/кг/день. У потомства щурів після впливу дози до 30 мг/кг/день не відзначали тератогенних наслідків, а у потомства кролів – після дози до 40 мг/кг/день. У кролів в період вагітності і лактації на фоні доз до 30 мг/кг/день спостерігали зменшення ваги дитинчат і підвищення частоти перинатальної смертності, що асоціювалось з седацією у матерів.

Інформація щодо впливу на плід:

Одне дослідження, результати якого були повідомлені в абстракті, виявило асоціацію між використанням матір’ю бромазепаму і аномаліями сечової системи, наданими до реєстру новонароджених. Ця асоціація базувалась, виходячи тільки з 5 випадків, тому підтвердження було б важливим. Як і з іншими бензодіазепінами симптоми відміни повідомлені в одного новонародженого, чию маму лікували бромазепамом та іншими препаратами в ІІІ триместрі.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження фертильності не проводились, хоча японська група вчених повідомила про успіх при використанні бромазепаму для лікування чоловіків з психологічною імпотенцією.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 21.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.04.2020 р.