МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БРОМАЗЕПАМ

Група/призначення:

Анксіолітики, похідні бензодіазепіну.

Альтернативні назви / синоніми: лексоміл, лексотан.
Діюча речовина: бромазепам.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання в експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин лікування бромазепамом при вагітності не передбачає підвищення ризику вроджених вад. Повідомляється про одне дослідження у людини, яке асоціювало цей препарат з дефектами сечової системи. При використанні на пізніх термінах вагітності можливий розвиток синдрому відміни у новонародженого. При вагітності перевагу слід надавати краще вивченим препаратам, наприклад, лоразепаму чи клоназепаму.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати тестування надані японськими вченими. Вони не продемонстрували несприятливих наслідків для фертильності чи успішності вагітності у самців і самок щурів, які отримали дозу до 40 мг/кг/день. У потомства щурів після впливу дози до 30 мг/кг/день не відзначали тератогенних наслідків, а у потомства кролів – після дози до 40 мг/кг/день. У кролів в період вагітності і лактації на фоні доз до 30 мг/кг/день спостерігали зменшення ваги дитинчат і підвищення частоти перинатальної смертності, що асоціювалось з седацією у матерів.

Інформація щодо впливу на плід:

Одне дослідження, результати якого були повідомлені в абстракті, виявило асоціацію між використанням матір’ю бромазепаму і аномаліями сечової системи, наданими до реєстру новонароджених. Ця асоціація базувалась, виходячи тільки з 5 випадків, тому підтвердження було б важливим. Як і з іншими бензодіазепінами симптоми відміни повідомлені в одного новонародженого, чию маму лікували бромазепамом та іншими препаратами в ІІІ триместрі.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження фертильності не проводились, хоча японська група вчених повідомила про успіх при використанні бромазепаму для лікування чоловіків з психологічною імпотенцією.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 21.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!