МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БОРТЕЗОМІБ

Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор протеасом*.

*Протеасома – це великий білковий комплекс клітин еукаріотів, архей, деяких бактерій, головною функцією якого є деградація більше не потрібних або пошкоджених білків шляхом протеолізу.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: бортезоміб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використування бортезомібу при вагітності у людини. Препарат викликав токсичний вплив на розвиток (затримка розвитку і загибель) на фоні дози, яка становить половину від клінічної дози 1,3 мг/м², виходячи з площі поверхні тіла в одного з двох видів тварин. Оскільки рекомендована доза призначається на кілька тижнів, використання при вагітності може призвести до тривалого впливу цього цитотоксичного агенту на ембріон/плід.

Виробник рекомендує використовувати надійні методи контрацепції у випадку лікування бортезомібом. Найкращою рекомендацією є уникнення лікування при вагітності. Однак, якщо стан жінки потребує лікування при вагітності, рішення приймається індивідуально і жінку слід попереджати про потенційний ризик для ембріону/плоду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження  проводились у щурів і кролів. Не спостерігали тератогенності на фоні найвищих доз, тестованих в період органогенезу у щурів і кролів; ці дози становили 0,5 від рекомендованої для людини. Однак, у кролів найвищі дози в період органогенезу, призводили до істотних постімплантаційних втрат і зменшення числа живих плодів, як і істотного зниження ваги живих плодів. Дослідження карциногенності не проводились. Препарат не був генотоксичним в різних тестах, але продемонстрував кластогенну активність в одному тесті. Хоча дослідження фертильності не проводились, 6-місячні дослідження загальної токсичності у щурів виявили дегенеративні зміни в яєчниках і яєчках, на фоні доз, яка становила ¼ та на рівні клінічної дози, відповідно.

Інформація щодо впливу на плід:

Це цитотоксичний антинеопластичний препарат, який вводиться внутрішньовенно болюсним** введенням, Препарат цього ж класу – карфілзоміб.

**Болюс – відносно великий об’єм рідини або дози препарату, що вводиться внутрішньовенно і швидко викликає відповідну реакцію.

Призначається для лікування пацієнтів з множинною мієломою, які до того отримували, принаймні, одну попередню терапію. Середній період напіввиведення після першої дози коливався від 9 до 15 годин, але повністю не визначений у пацієнтів з множинною мієломою. Період зв’язування з білками плазми є помірним (біля 83%). Бортезоміб метаболізується до неактивних метаболітів, але рівень метаболітів у плазмі через 10 і 30 хвилин після дози був низьким в порівнянні з показником по основній сполуці.

Невідомо, чи бортезоміб проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, довгий період напіввиведення, помірне зв’язування з білками плазми та відсутність швидкого метаболізму припускають трансфер до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання бортезомібу в період лактації у людини. Невідомо, чи препарат проникає до грудного молока. Молекулярна вага, довгий період напіввиведення, помірне зв’язування з білками плазми та відсутність швидкого метаболізму припускають екскрецію до грудного молока. Наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, як і пероральна біодоступність. Однак, оскільки препарат є цитотоксичним, найкращою рекомендацією є уникнення грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату дегенеративні дефекти спостерігали в яєчниках щурів при дозі 0,3 мг/м² і вищих і в яєчках при дозі 1,2 мг/м². Кластогенна активність спостерігалась у китайських хом’ячків при впливі in vitro на клітини яєчників з і без метаболічної активації. При лікуванні самців мишей віком 35 днів протягом 11 днів бортезомібом в дозі 1 мг/день внутрішньоперитонеально (кожний 3-4 дні) відзначали гістологічне ураження яєчок після лікування і погіршення на 45 день. Концентрація тестостерону підвищувалась через 2 дні після лікування, фолікулостимулюючого гормону залишалась підвищеною через 45 днів і 6 місяців. Гістологічні ознаки ураження і зменшення кількості сперматозоїдів це утримувались через 6 місяців, але у спарених тварин не було порушення фертильності і дитинчата розвивались нормально.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 21.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!