МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БАРБІТАЛ

Група/призначення:

Барбітурати. Це барбітурат короткої дії, вводиться в якості ад’юнкт анестетика (ввідний наркоз) при хірургічних втручаннях, включаючи кесарів розтин.

Вважається, що 1-2% вагітних проходять якусь хірургічну процедуру, крім кесаревого розтину. Більш широко застосовується інший барбітурат – тіопентал.

Альтернативні назви / синоніми: веронал, метогекситал.
Діюча речовина: барбітал.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Обмежені дані; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Призначається при кесаревому розтині та для електроконвульсивної терапії (метод лікування психічних захворювань). Препарат може викликати вповільнення серцебиття, пригнічення дихання та седацію у новонародженого. Практично відсутні повідомлення про використання в І триместрі.  Дослідження у тварин не продемонстрували несприятливого впливу на плід.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В інструкції до препарату повідомляється, що при тератологічних дослідженнях у щурів та кролів з дозами, які в 4 та в 7 разів перевищували рекомендовану для людини, не виявлено аномалій у плодів. Однак, дослідження з одночасним або попереднім введенням амідопірину (нестероїдний протизапальний засіб) вагітним мишам продемонстрували значно вищий рівень вроджених вад та загибелі плодів, ніж при введенні самого амідопірину.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Барбітал проникає до плаценти і неонатальна седація виникає при призначенні в пологах.

Жінкам при кесаревому розтині вводили внутрішньовенно 1 мг/кг барбіталу.  Через 5 хвилин після введення середня концентрація у вені пуповини складала 0,02 мкг/мл. При цьому не спостерігали несприятливих наслідків у новонароджених.

У повідомленні 2000 року описується дослідження на перфузованій плаценті для вивчення двонаправленого трансферу (мати-плід та плід-мати) барбіталу. Хоча зв’язування з білками суттєво впливало на рівень трансферу, барбітал швидко проникав через плаценту в обох напрямках.

Дослідження 1974 року оцінювало вплив 2 доз барбіталу (1,0 та 1,4 мг/кг) у 26 жінок при плановому кесаревому розтині. В групі, яка отримувала нижчу дозу, менша кількість немовлят потребувала допоміжної вентиляції, швидше встановлювалось регулярне дихання, зареєстровані вищі показники за шкалою Апгар. При вищій дозі барбіталу спостерігали вищий рівень ацидемії у немовлят.

Рев’ю 2009 року щодо електроконвульсивної терапії при вагітності зазначає, що найчастіше для такого лікування використовується барбітал. При цьому не відмічали тератогенності, але спостерігали уповільнення серцебиття та седацію у новонароджених. Цей ефект можна мінімізувати використанням менших доз препарату (0,5-1 мг/кг).

Застосування препарату під час вигодовування:

Немовля на грудному вигодовуванні отримує 1% материнської дози препарату протягом 24 годин після введення матері. Ця доза не може зашкодити дитині.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.01.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!