МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЗОПТ

Група/призначення:

Протиглаукомні препарати та міотичні засоби. Інгібітори карбоангідрази.

Альтернативні назви / синоніми: бринзоламід.
Діюча речовина: бринзоламід.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє оцінити ембріо-фетальний ризик. Однак, тільки дуже невеликі кількості абсорбуються до системної циркуляції після місцевого застосування, тому ембріо-фетальний ризик видається незначним. Для зменшення кількості препарату, яка б досягла системної циркуляції (при вагітності та лактації), рекомендовано натиснути на слізний канал в кутику ока, принаймні, на 1 хвилину, а потім видалити зайву кількість, яка не всмокталась.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату не відзначали несприятливого впливу на фертильність у самців чи самок щурів, які отримували пероральні дози 18 мг/кг/день, що у 375 разів перевищує рекомендовану для людини дозу. Лікування щурів при вагітності цією дозою призводило до зниження ваги плодів, пропорційно до зниження набирання ваги матерями, це, ймовірно, асоціюється з материнською токсичністю. У щурів при введенні бринзоламіду при вагітності та лактації препарат та його метаболіти проникали через плаценту та потрапляли до молока. Зниження набирання ваги дитинчатами виникало на фоні прийому дози 15 мг/кг/день, що у 312 разів перевищувало офтальмологічну дозу. У кролів доза, в 125 разів вища від рекомендованої для людини, призводила до материнської токсичності та підвищення варіацій у плодів, таких як додаткові кістки черепа. Досліджень карциногенності не проводилось, численні дослідження мутагенності були негативними.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат абсорбується до системної циркуляції, але концентрація основної сполуки та неактивних метаболітів, як правило, не досягає рівня, який можна кількісно визначити (<10 нг/мл). Зв’язування з білками становить близько 60%, а період напіввиведення з кровотоку – близько 111 днів.

Невідомо, чи бринзоламід проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та дуже довгий період напіввиведення припускають, що препарат проникає до ембріону/плода. Однак, очікувана низька концентрація в системній циркуляції припускає, що ця кількість, очевидно, не є клінічно значимою.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання бринзоламіду при лактації у людини. Молекулярна вага та дуже довгий період напіввиведення (111 днів) припускають проникнення препарату до грудного молока. Однак, очікувана низька концентрація в системній циркуляції припускає, що ця кількість, очевидно, не є клінічно значимою. Для зменшення кількості препарату, яка б досягла системної циркуляції, рекомендовано натиснути на слізний канал в кутику ока, принаймні, на 1 хвилину, а потім видалити зайву кількість, яка не всмокталась. Найчастішим не офтальмологічним несприятливим наслідком у дорослих є гіркий, кислий, незвичний смак. Якщо жінка використовує цей препарат в період грудного вигодовування, немовля слід моніторувати на предмет таких ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 29.12.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.01.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!