МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЗЕЛАСТИН

Група/призначення:

Антигістамінний препарат, Н1-блокатор.

В основному призначений для офтальмологічного та інтраназального введення.

Альтернативні назви / синоніми:

Алергодил, астелін, азептин (очні краплі).

Діюча речовина: азеластин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутній досвід застосування у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. Системне всмоктування після інтраназального введення становить 40%. Рев’ю2000 року вважає, що азеластин  не є препаратом вибору для лікування при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Проводились репродуктивні дослідження у мишей, щурів та кролів. Дослідження у гризунів продемонстрували, що плацентарний транспорт препарату обмежений. Призначення самцям та самкам щурів доз до 68,6 мг/кг/день перед паруванням та на ранніх термінах вагітності не продемонструвало несприятливого впливу на фертильність та результати вагітностей, хоча спостерігали певну токсичність у дорослих. Призначення до 100 мг/кг/день вагітним щурам в період ембріогенезу продемонструвало материнську токсичність, яка асоціювалась з резорбцією та порушенням розвитку плодів. Спостерігали мінімальні скелетні зміни при материнській дозі 30 мг/кг/день і вищій. Призначення вагітним кролям дози до 50 мг/кг/день призводило до материнської токсичності та порушення розвитку плода при дозі 30 мг/кг/день і вищій. При цьому не спостерігали зростання частоти вроджених вад.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини.

Невідомо, чи азеластин проникає до плаценти, але його молекулярна вага та довгий період напіввиведення це припускає. Проте, низький рівень системного всмоктування препарату та його метаболіту передбачає, що кількість азеластину, отримана плодом є клінічно незначимою.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Невідомо, чи азеластин проникає в грудне молоко, але його молекулярна вага та довгий період напіввиведення це припускає. Проте, низький рівень системного всмоктування препарату та його метаболіту передбачає, що кількість азеластину, отримана немовлям є клінічно незначимою.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

Адаптовано 22.02.2016 р.:

Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!