Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АТОРВАСТАТИН

Група/призначення:

Гіполіпідемічний засіб, препарат групи статинів – знижують рівень холестерину. Використовується як доповнення до дієти з метою зниження підвищеного рівня загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, аполінопротеїну В і тригліцеридів у хворих на первинну гіперхолістеринемію, комбіновану гіперліпідемію.

Статини — група гіполіпідемічних засобів, механізмом дії яких є пригнічення ферменту ГМГ – КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину (перетворення ГМГ – КоА на меволат — попередник стеринів) у печінці, та призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові і підвищення ліпопротеїнів високої щільності. Ловастатин – перший препарат цієї групи застосований клінічно.

Покази: гіперхолестеринемія за відсутності ефекту від дієтотерапії, комбінована гіперхолестеринемія і тригліцеридемія (ІІА-ІІВ ступеня), ішемічна хвороба серця, профілактика інфаркту міокарда та інсульту, атеросклероз.

Альтернативні назви / синоніми:

Аторвокс, аторис, торвакард.

Діюча речовина: аторвастатин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи дані від експериментальних тварин та невеликої кількості випадків, описаних у людини, ризик в І триместрі щодо зростання частоти вроджених вад вважається низьким. Холестерин є важливим для розвитку плода, а користь від лікування гіперліпідемії при вагітності сумнівна. Тому аторвастатин не рекомендується  приймати при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Повідомляється про проникнення аторвастатину через плаценту у щурів. Цей препарат не викликає зростання частоти вроджених аномалій у щурів та кролів при введенні дози до 300 та 100 мг/кг/день відповідно. Високі дози є токсичними для матері, призводять до зниження ваги плода та виживання дитинчат.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Два дослідники з Національного інституту здоров’я США описали 9 випадків вживання статинів в І триместрі. Цими препаратами були: аторвастатин (2 випадки), церивастатин (1), ловастатин (4) та симвастатин (2). В деяких випадках використовувалась комбінація різних препаратів, у матері з цукровим діабетом народилась дитина з розщілиною хребта. Позаяк холестерин зв’язується з сигнальним білком (Sonic Hedgehog protein), який відіграє важливу роль в розвитку ембріону, було висловлене припущення, що зміни продукції холестерину, викликані препаратами цієї групи, можуть зашкодити нормальному розвитку ембріона. Дослідники з Національного інституту здоров’я США припустили, що можливий ризик розвитку голопрозенцефалії у плода викликаний змінами сигнального білка у щурів, які отримували препарати для зниження рівня холестерину. Одна група коментаторів поставила під сумнів такі припущення щодо голопрозенцефалії.

Спостереження, проведені після продажу двох інших інгібіторів ГМГ – КоА – редуктази не показали зростання ризику вроджених аномалій у дітей жінок, що вживали ці препарати (також див. Ловастатин).

Два повідомлення від тератологічних інформаційних служб надали результати 58 вагітностей, при яких жінки в І триместрі вживали статини, і не відмічено підвищеного ризику розвитку вроджених вад.

В 2005 році дослідники компанії Merck & Co., виробника симвастатину та ловастатину, проаналізували реєстр 154 народжень з використанням в І триместрі одного з цих препаратів. Виявлено 6 вроджених вад: хромосомну транслокацію, трисомію 18, гіпоспадію, атрезію дванадцятипалої кишки, розщілину губи, ваду розвитку шкіри. Частота вроджених вад не є підвищеною.

Інформація від тератологічної інформаційної служби, яка охопила 46 жінок, що вживали аторвастатин в І триместрі вагітності не містить даних про зростання ризику вроджених аномалій або переривання вагітності.

В інших повідомленнях описуються вроджені вади при вживанні аторвастатину або подібного препарату при вагітності, але жодне з них не показує загальне зростання ризику вад або якісь специфічні вади.

Інше повідомлення тератологічної інформаційної служби повідомляє про відсутність підвищеного ризику вроджених вад або переривань вагітностей після вживання симвастатину (n=124), аторвастатину (n=67), правастатину (n=32), розувастатину (n=18), флувастатину (n=7), церівастатину (n=1). Відмічено зростання частоти передчасних пологів, що може бути пов’язаним з основним захворюванням матерів.

У 2002 році проведене опитування щодо вживання ліків, що знижують рівень холестерину категорії Х (згідно FDA, аторвастатин входить в цю групу). Дані свідчать про вищу частоту переривання вагітності в групі жінок, що вживали препарати в І триместрі, ніж в цілому в популяції.

Застосування препарату під час вигодовування:

Повідомляється про проникнення аторвастатину в молоко щурів. Вважається, що на тривале лікування гіперхолестеринемії істотно не вплине перерва, зроблена при вагітності та лактації. Тому не рекомендується поєднувати таке лікування з вагітністю та лактацією.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В інструкції повідомляється про відсутність впливу препарату на фертильність самок та самців щурів в дозах, які є токсичними для дорослого. Найвища доза в цих дослідженнях становила 175 мг/кг/день для самців та 225 мг/кг/день для самок. У 2-х з 10-ти щурів спостерігалась аплазія придатка та аспермія при дозі аторвастатину 100 мг/кг/день протягом 3 місяців (в 16 раз перевищує дозу для людини при відповідних розрахунках); вага яєчок значно зменшувалась при дозах 30 та 100 мг/кг, а вага придатка – при дозі 100 мг/кг.

У самців щурів, яким вводили 100 мг/кг/день протягом 11 тижнів до спарювання, спостерігали зниження рухливості та концентрації сперми, та зростання кількості аномальних сперматозоїдів.

В іншому дослідженні не виявлено впливу на фертильність у щурів, які отримували препарат пренатально.

Призначення собакам в дозі до 120 мг/кг/день протягом 2-х років не викликало змін сперматогенезу, незважаючи на загальну токсичність високих доз.

В невеликій групі з 16 чоловіків та 8 жінок в постменопаузі з діабетом ІІ типу проводилось лікування аторвастатином протягом 3-х місяців. Не виявлено суттєвих змін рівня статевих або стероїдних гормонів.

Дослідження з використанням інших статинів не показали впливу на статеву функцію.

Згідно з інструкцією, одночасне вживання аторвастатину та оральних контрацептивів підвищує показники АУК для норетіндрону та етинілестрадіолу. Не передбачається, що цей ефект знизить ефективність контрацепції.

У 2014 році вивчали дію аторвастатину в дозі 10 мг в день у 17 чоловіків протягом 5-ти місяців і виявили значне зниження якості сперми. Було знайдено зміни функції простати та придатка. В 65% обстежених протягом 3-х місяців після лікування був змінений хоча б один показник спермограми.

Використання аторвастатину у чоловіків з гіперліпідемією та еректильною дисфункцією дало кращі результати, ніж з плацебо, але аторвастатин не виявився настільки ефективним, як інші препарати для лікування таких проблем.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 09.07.2015 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати