МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АСПАРАГІНОВА КИСЛОТА

Група/призначення: білки та амінокислоти.

Аспарагінова (аспартова, аміноянтарна кислота) – замінна амінокислота, один з проміжних продуктів азотистого обміну у тварин і рослин. Існують два енантіомери* аспарагінової кислоти: L-аспарагінова кислота і D-аспарагінова кислота, а також рацемічна** суміш DL-аспарагінова кислота.

*Енантіомери – це стереоізомери, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного (як права і ліва рука).

**Рацемічна суміш – речовина із однаковою концентрацією лівих і правих енантіомерів.

Альтернативні назви / синоніми:

Аспартова кислота, L-аспарагінова кислота, D-аспарагінова кислота.

Діюча речовина: аспарагінова кислота.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Аспарагінова кислота не підвищує ризику вроджених вад розвитку у гризунів, згідно p вторинним джерелом. Дані про використання при вагітності у людини відсутні.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Японське дослідження наводить інформацію з вторинного джерела про відсутність тератогенності у мишей та щурів. Також цитується дослідження 1973 року у мишей, які отримували аспартат натрію три дні поспіль на пізніх термінах вагітності і демонстрували дефекти головного мозку у плодів.

У щурів D-аспарагінова кислота акумулювалась в рідині яєчок і в сперматозоїдах. Лікування новонароджених щурів високими дозами аспарагінової кислоти призводило до гіпогонадизму. Дослідження іn vitro яєчок щурів повідомили, що аспарагінова кислота індукує синтез тестостерону. У зелених жаб Rana esculenta, вепрів, кролів D-аспарагінова кислота стимулювала продукцію тестостерону і сперматогенез, покращувала якість сперми.

Невідомо, чи ці ефекти в експериментальних тварин матимуть значення для людини при впливі цього препарату.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Виходячи з даних, отриманих від досліджень, проведених в різних країнах, середня концентрація аспартату в грудному молоці дитини становить приблизно 125 мг/дл.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Концентрація D-аспарагінової кислоти в сім’яній плазмі людини і сперматозоїдах була істотно вищою у нормоспермічних чоловіків в порівнянні з олігоастенотератоспермічними і азооспермічними донорами.

D-аспарагінова кислота також виявлена у фолікулярній рідині яєчників жінок. Предовуляторна фолікулярна рідина 20 жінок перед екстракорпоральним заплідненням (допоміжні репродуктивні технології та вагітність) продемонструвала істотно вищу середню концентрацію D-аспарагінової кислоти у молодших пацієнток (22-34 роки), аніж у старших. Концентрація D-аспарагінової кислоти в рідині також істотно корелювали з якістю ооцитів і рівнем фертилізації.

Карбоксилат-аніон і солі аспарагінової кислоти – це аспартати. D-аспартат – це ендогенний прекурсор біосинтезу N-метил-D-аспартату (NMDA), нейрохімічний стимулятор, який, як видається, залучений у вивільненні пролактину. D-аспартат, певно, діє безпосередньо на гіпофіз, а ця дія опосередковано регулюється впливом NMDA на гіпоталамус. У щурів інтраперитонеальне введення D-аспартату індукувало вивільнення і гормону росту, і лютеїнізуючого гормону.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 12.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 13.04.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати


Наша подяка
 
Представляємо


Всього статей

1219

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information