Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АНТИТРОМБІН ІІІ ЛЮДИНИ

Група/призначення:

Антитромботичні засоби, гепаринова група.

Альтернативні назви / синоніми: антитромбін ІІІ, атенатив.
Діюча речовина: антитромбін ІІІ.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Антитромбін ІІІ людини використовується в ІІ та ІІІ триместрах для лікування прееклампсії. Попередні дані припускають, що таке лікування може бути корисним, але для підтвердження цього потрібні подальші дослідження. Хоча обмежені дані від експериментальних тварин заспокоюють, досвід застосування у людини в І триместрі відсутній.

Препарат виготовлений з плазми обстежених здорових донорів. Хоча ризик трансмісії інфекційних агентів, таких як віруси, знижено прийнятими при виробництві мірами, все ж-таки залишається потенційна можливість передачі. Антитромбін ІІІ – це α2-глікопротеїн, в нормі присутній в плазмі людини в концентрації приблизно 12,5 мг/дл. Це основний плазмовий інгібітор тромбіну.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів і кролів. Не виявлено ознак порушення фертильності або шкоди для плодів при використанні доз, які в 4 рази перевищували рекомендовані для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи є фізіологічний механізм, яким би материнський антитромбін транспортувався від матері до плода. Молекулярна вага агенту запобігає пасивній дифузії. Два повідомлення описали використання антитромбіну ІІІ в лікуванні прееклампсії. В обох випадках користь від антитромбіну ІІІ теоретично пояснили пригніченням тромбіну, що призвело до зменшення гіпертензії у матері і посилення плацентарної циркуляції.

При нерандомізованому дослідженні жінок з важкою прееклампсією з раннім початком (середній термін вагітності 28-29 тижнів) і внутрішньоутробною затримкою розвитку плодів протягом 7 днів лікували антитромбіном ІІІ в дозі 1500 МО/день та гепарином 5000 МО/день (N=14) або тільки гепарином 500 МО/день (N=15). Жодна із жінок не отримувала гіпотензивних препаратів. Середній гестаційний вік на момент початку лікування становив 30-31 тиждень, пологи в обох групах відбулись приблизно на 32 тижні. Не виявлено різниці в середній вазі новонароджених (1280 проти 1135 грам), але швидкість набирання ваги плодами (грам/день) була вищою в групі антитромбіну (28,5 проти 15,3 грам, p<0.05). Відсутня інформація про статус новонароджених, але не було різниці між групами за оцінкою біохімічного профілю.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження охопило 133 жінок з важкою прееклампсією (24-35 тижнів вагітності). Пацієнти отримували або антитромбін ІІІ 3000 одиниць одноразово на день протягом 7 днів (N=66), або альбумін один раз на день протягом 7 днів (N=67). Середній термін на момент початку лікування становив біля 32 тижнів в обох групах. Лікування перервали 23 та 29 жінок в групах антитромбіну ІІІ і плацебо, відповідно, через погіршення стану матері і знахідок у плода. Пацієнтки в кожній групі отримували гіпотензивні препарати і/або магнезії сульфат при показах. Не виявлено істотної різниці між групами в оцінці біохімічного профілю, але в групі антитромбіну ІІІ був вищий показник набирання ваги плодами (р=0,029). Результати вагітностей всі кращі в групі лікованих: гестаційний вік на момент пологів (34,1 проти 33,0 тижнів, р=0,0070), вага новонароджених (1749 проти 1409 грам, р=0,004), число малих для гестаційного віку новонароджених (65,6% проти 83,3%, р=0,020). Не спостерігали несприятливих наслідків у новонароджених.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання антитромбіну ІІІ при лактації. Висока молекулярна вага не припускає проникнення до грудного молока. Однак, навіть якщо мала кількість препарату попаде до грудного молока, немовля засвоїть її в шлунку. Тому ризик для немовляти на грудному вигодовуванні видається нульовим.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 26.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 27.03.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати