МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АНТИТРОМБІН ІІІ ЛЮДИНИ

Група/призначення:

Антитромботичні засоби, гепаринова група.

Альтернативні назви / синоніми: антитромбін ІІІ, атенатив.
Діюча речовина: антитромбін ІІІ.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Антитромбін ІІІ людини використовується в ІІ та ІІІ триместрах для лікування прееклампсії. Попередні дані припускають, що таке лікування може бути корисним, але для підтвердження цього потрібні подальші дослідження. Хоча обмежені дані від експериментальних тварин заспокоюють, досвід застосування у людини в І триместрі відсутній.

Препарат виготовлений з плазми обстежених здорових донорів. Хоча ризик трансмісії інфекційних агентів, таких як віруси, знижено прийнятими при виробництві мірами, все ж-таки залишається потенційна можливість передачі. Антитромбін ІІІ – це α2-глікопротеїн, в нормі присутній в плазмі людини в концентрації приблизно 12,5 мг/дл. Це основний плазмовий інгібітор тромбіну.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів і кролів. Не виявлено ознак порушення фертильності або шкоди для плодів при використанні доз, які в 4 рази перевищували рекомендовані для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи є фізіологічний механізм, яким би материнський антитромбін транспортувався від матері до плода. Молекулярна вага агенту запобігає пасивній дифузії. Два повідомлення описали використання антитромбіну ІІІ в лікуванні прееклампсії. В обох випадках користь від антитромбіну ІІІ теоретично пояснили пригніченням тромбіну, що призвело до зменшення гіпертензії у матері і посилення плацентарної циркуляції.

При нерандомізованому дослідженні жінок з важкою прееклампсією з раннім початком (середній термін вагітності 28-29 тижнів) і внутрішньоутробною затримкою розвитку плодів протягом 7 днів лікували антитромбіном ІІІ в дозі 1500 МО/день та гепарином 5000 МО/день (N=14) або тільки гепарином 500 МО/день (N=15). Жодна із жінок не отримувала гіпотензивних препаратів. Середній гестаційний вік на момент початку лікування становив 30-31 тиждень, пологи в обох групах відбулись приблизно на 32 тижні. Не виявлено різниці в середній вазі новонароджених (1280 проти 1135 грам), але швидкість набирання ваги плодами (грам/день) була вищою в групі антитромбіну (28,5 проти 15,3 грам, p<0.05). Відсутня інформація про статус новонароджених, але не було різниці між групами за оцінкою біохімічного профілю.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження охопило 133 жінок з важкою прееклампсією (24-35 тижнів вагітності). Пацієнти отримували або антитромбін ІІІ 3000 одиниць одноразово на день протягом 7 днів (N=66), або альбумін один раз на день протягом 7 днів (N=67). Середній термін на момент початку лікування становив біля 32 тижнів в обох групах. Лікування перервали 23 та 29 жінок в групах антитромбіну ІІІ і плацебо, відповідно, через погіршення стану матері і знахідок у плода. Пацієнтки в кожній групі отримували гіпотензивні препарати і/або магнезії сульфат при показах. Не виявлено істотної різниці між групами в оцінці біохімічного профілю, але в групі антитромбіну ІІІ був вищий показник набирання ваги плодами (р=0,029). Результати вагітностей всі кращі в групі лікованих: гестаційний вік на момент пологів (34,1 проти 33,0 тижнів, р=0,0070), вага новонароджених (1749 проти 1409 грам, р=0,004), число малих для гестаційного віку новонароджених (65,6% проти 83,3%, р=0,020). Не спостерігали несприятливих наслідків у новонароджених.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання антитромбіну ІІІ при лактації. Висока молекулярна вага не припускає проникнення до грудного молока. Однак, навіть якщо мала кількість препарату попаде до грудного молока, немовля засвоїть її в шлунку. Тому ризик для немовляти на грудному вигодовуванні видається нульовим.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 26.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 27.03.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!