МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АМОБАРБІТАЛ

Група/призначення:

Барбітурат, снодійний, заспокійливий засіб.

Альтернативні назви / синоніми: амітал.
Діюча речовина: амобарбітал.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; відсутні відповідні дані у тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив в період органогенезу призводить до виникнення структурних аномалій. У новонароджених препарат повільно виводиться. При можливості рекомендується уникати призначення амобарбіталу в І триместрі та перед пологами.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Описано близько 43 випадків передозування вагітними амобарбіталу (доза вища за звичайну пероральну в 6-62 разів), зазвичай, в комбінації з іншими препаратами. В 12 з цих випадків передозування відбулося в І триместрі. Серед вагітностей з впливом амобарбіталу в терміні перших 14 днів або перших 56 днів вагітності не спостерігали підвищення частоти вроджених вад. Зареєстровано, принаймні, 9 випадків фетальної загибелі, а частота вроджених вад не була підвищеною. При порівнянні дітей, які зазнали такого пренатального впливу з їхніми сибсами (братами та сестрами), не виявлено значної різниці середньої ваги новонароджених, гестаційного віку в пологах та IQ.  В іншому повідомленні цих же авторів про використання комбінації препаратів для спроби суїциду в терміні 14-20 тижнів вагітності виявлено асоціюацію з підвищеним ризиком затримки розумового розвитку, але такої асоціації не виявлено для самого амобарбіталу.

Дослідження з охопленням 1369 пацієнток, які приймали різні препарати, виявило 273 жінок, що вживали амобарбітал в І триместрі. 95 жінок народили дітей з малими та великими вродженими вадами. Вади, які асоціювались з барбітуратами в загальному, були наступними:

 • Аненцефалія
 • Вроджена вада серця
 • Важкі деформації кінцівок
 • Розщілина губи та піднебіння
 • Інтерсексуальність
 • Папілома чола
 • Гідроцеле
 • Вроджений вивих стегна
 • Деформація м’яких тканин шиї
 • Гіпоспадія
 • Додаткова вушна раковина
 • Полідактилія
 • Невуси

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина  і виявив 298 випадків прийому амобарбіталу в І триместрі. При цьому виявлено можливу асоціацію з наступними вадами: кардіоваскулярними (7 випадків), полідактилією у чорношкірих (2 випадки серед 29-ти чорношкірих), аномаліями сечостатевої системи, але не гіпоспадією (3 випадки), паховою килою (9 випадків), клишоногістю (4 випадки). В будь-якому терміні вагітності 867 жінок приймали препарат.

На противагу вищенаведеним даним, дослідження 1964 року з охопленням 187 вагітних, які приймали різні препарати, включно з амобарбіталом, виявило частоту вроджених вад на рівні 3,1%, що відповідає загальнопопуляційним даним.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація, але, як і з іншими барбітуратами, виведення в новонароджених відбувається значно повільніше, ніж в дорослих. Невеликі концентрації в молоці можуть призводити до накопичення та седації у немовлят.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
 2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.01.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!