МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АМІНОФІЛІН

Група/призначення:

Метилксантин, бронходилятатор та спазмолітик. Покази: обструктивні захворювання дихальних шляхів, бронхіальна астма.

Амінофілін – це метилксантин, отриманий з  комплексу теофілін – етилендіамін*. Теофілін – метилксантин, бронходилятатор та спазмолітик.

*Етиленамід використовується в хімічній промисловості, а також як стабілізатор в деяких ін’єкційних препаратах та для солюбізації теофіліну в амінофілін. Етиленамід при тестуванні у щурів не призводив до тератогенних наслідків. Не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку від етиленаміду.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: амінофілін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Одне ретроспективне дослідження відзначає можливу асоціацію амінофіліну з клишоногістю та деформацією грудної клітини (pectus excavatum). Інші дослідження у людини не виявили зростання частоти вроджених вад при вживанні амінофіліну або інших метилксантинів.

Угорське дослідження випадок-контроль щодо спостереження за вродженими вадами аналізувало результати вагітностей з впливом амінофіліну, виходячи з повідомлень матерів. Було припущено асоціацію між прийомом препарату в І триместрі та кістково-м’язовими вадами, зокрема клишоногістю та деформацією грудної клітини (pectus excavatum) та розщілиною піднебіння. Інші дослідження такої асоціації не підтверджують.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення високих доз вагітним щурам призводило до незначного збільшення частоти деформації пальців.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками виявлено 1240 новонароджених, які зазнали впливу теофіліну та 36 – амінофіліну  в І триместрі вагітності. Зареєстровано 68 (5,5%) великих вроджених вад при очікуваних 53 в групі теофіліну та 1 (2,8%) велику ваду при очікуваних 2 в групі амінофіліну. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 20/12 вроджені вади серцево-судинної системи, 5/4 полідактилія, 2/0,5 розщілина хребта, 5/1 орофаціальні розщілини, 0/2 редукційна вада кінцівки, 2/3 гіпоспадія. Три групи вроджених вад (кардіоваскулярні, орофаціальні розщілини, розщілина хребта) припускають асоціацію з препаратом, хоча інші фактори можуть впливати, такі як материнське захворювання, прийом інших препаратів, випадковість. В групі амінофіліну зареєстрована полідактилія.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 193 пари мати-дитина з прийомом теофіліну або амінофіліну в І триместрі. Не виявлено асоціації з вродженими вадами.

У пацієнток з ризиком передчасних пологів амінофілін виявився ефективним у зниженні перинатальної смертності та частоти респіраторного дистрес-синдрому. При нерандомізованому дослідженні порівнювали дію амінофіліну (250 мг внутрішньом’язово кожні 12 годин, максимально 3 дні) з беклометазоном (глюкокортикоїд, препарат для лікування бронхіальної астми) – 4 мг внутрішньом’язево кожні 8 годин, 2 дні. Пацієнтки з групи амінофіліну не отримували кортикостероїдів через діабет (4 пацієнтки), гіпертензію (10 пацієнток), розрив мембран понад 24 години (4 пацієнтки). Групи амінофіліну та беклометазону були порівняльними щодо тривалості гестації (32,5 проти 32,1 тижня), співвдношення статей немовлят (хлопчики: дівчата  – 10,8 проти 8,8), оцінкою за шкалою Апгар (7,7 проти 7,6), ваги при народженні (1720 проти 1690 грам), проміжком часу від початку лікування до пологів (73 проти 68 годин). Респіраторний дистрес-синдром спостерігали в 11% (2 з 18) дітей амінофілінової групи та в жодної дитини з групи кортикостероїдів (0 з 16). Було виявлено істотну різницю в частоті неонатальної інфекції – 8 з 16 (50%) в групі беклометазону та жоден випадок в групі амінофіліну.

Повідомляється про зменшення частоти прееклампсії у жінок з астмою, лікованих амінофіліном. Прееклампсію діагностували у 1,2% (1 з 85) пацієнток, лікованих теофіліном та у 8,8% (6 з 68) жінок з астмою, нелікованих препаратом.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Метилксантини проникають до грудного молока.

Американська академія педіатрії класифікує теофілін, інший метилксантин, як сумісний з грудним вигодовуванням, але зазначає можливий побічний наслідок – дратівливість.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Амінофілін збільшує рухливість сперматозоїдів у чоловіків з астеноспермією.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org)
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
 
Адаптовано 04.04.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.04.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!