МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АМІФОСТИН

Група/призначення: антинеопластиний цитопротектор.

Засоби для усунення токсичних наслідків протипухлинної терапії.

Альтернативні назви/синоніми: етиол, цитофос.
Діюча речовина: аміфостин.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ембріо-фетальний ризик.

Рекомендації при лактації:

Немає даних про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Немає даних, які б описували застосування амінофостину у вагітних жінок. Дані щодо впливу на репродукцію в експериментальних тварин припускають ризик, але відсутність досвіду застосування при вагітності у людини перешкоджає проведенню повнішого аналізу. Однак, одним з показів для призначення амінофостину є запобігання викликаної циспластином нефротоксичності у жінок, які лікувалися від раку яєчників. В зв’язку з цим, якщо вагітна жінка потребує призначення амінофостину і дає інформовану згоду, переваги для матері від аміфостину перевищують потенційний ембріо-фетальний ризик. Якщо випадковий вплив відбувається протягом вагітності, жінку слід інформувати про потенційний ризик несприятливих наслідків для ембріону та плоду.

Інформація щодо дослідження на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводилося у кролів. Аміфостин був ембріотоксичним у вагітних кролів при дозі на рівні 60% від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Довготривалі дослідження карциногенності або порушень фертильності не проводились, але цей агент не був мутагенним у двох тестах. Активний метаболіт був мутагенним у деяких, але не в інших тестах і не був кластогенним.

Інформація щодо впливу на плід:

Амінофостин є органічним тіофосфатним цитопротектним агентом, який застосовується як внутрішньовенна інфузія. Це проліки*, які дефосфорилюються тканинним ензимом до вільного активного тіолового метаболіту.

*Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Аміфостин призначається для пониження кумулятивної нефротоксичності, асоційованої з повторними дозами цисплатину у пацієнтів з раком яєчників. Він також показаний для зниження частоти помірної та важкої ксеростомії (сухості в роті) у пацієнтів, які проходять післяопераційну променеву терапію з приводу раку голови та шиї, де поле опромінення на місці радіації включає істотну частину привушної залози.

Аміфостин швидко метаболізується до активного метаболіту і згодом до менш активного. Період напіввиведення з плазми є дуже коротким, близько 8 хвилин.

Немає даних щодо проникнення аміфостину через плаценту у людини. Молекулярна вага проліків припускає проникнення до ембріону і/або плода, але дуже короткий період напіввиведення з плазми буде обмежувати кількість препарату для трансферу.

Застосування препарату під час вигодовування:

Немає даних, які б описували використання аміфостину при лактації. Молекулярна вага пролків припускає проникнення до грудного молока, але дуже короткий період напіввиведення (близько 8 хвилин) буде обмежувати кількість препарату, здатного на трансфер. Наслідки такого потенційного впливу на малюків на грудному вигодовуванні невідомі.

Однак, через те, що ліки призначаються короткою внутрішньовенною інфузією безпосередньо перед хіміо- або променевою терапією, а годування грудьми є малоймовірним в цей час, ризик впливу аміфостину на малюка при відновленні годування видається нульовим.

Вплив на фертильність чоловіків та жінок: немає інформації.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Перекладач – К.В. Колядко.
Адаптовано: 03.06.2019 р.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.06.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...