Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛІРОКУМАБ

Група/призначення:

Ліпідомодифікуючий засіб. Алірокумаб є препаратом повністю людських моноклональних антитіл IgG1, що зв’язуються з високою афінністю та специфічністю з пропротеїновою конвертазою субтилізин-кексинового типу 9 (PCSK9). PCSK9 зв’язується з рецепторами ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) на поверхні гепатоцитів, в результаті чого знижується активність рецепторів ЛПНЩ в печінці.

Покази: застосовують дорослим пацієнтам з первинною гіперхолестеринемією (гетерозиготною сімейною та несімейною) або змішаною дисліпідемією як додаткову терапію до дієти. Див. статтю Підвищений рівень холестерину та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: пралуент.
Діюча речовина: алірокумаб.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; припускається ризик.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні дані про застосування алірокумабу при вагітності у людини. Згідно з інструкцією  до препарату він є протипоказаним при вагітності.

Немає ніякої користі та потреби для жінки лікуватись цим препаратом в період вагітності, оскільки ця терапія довготривала, а холестерин відіграє певну роль в розвитку ембріону.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату в експериментальних тварин не виявляли побічного впливу на ріст та розвиток плодів. При лікуванні вагітних мавп дозами, які у 81 раз перевищували рекомендовану для людини, не спостерігали токсичного впливу на організм матері. Препарат в дозі, в 5,3 рази вищій від рекомендованої для людини токсично впливав на вагітних щурів. У потомства тварин, що зазнавали впливу високих доз алірокумабу щотижня впродовж усього періоду вагітності, відзначалась більш слабка вторинна імунна відповідь на антигенну стимуляцію, ніж у потомства тварин контрольної групи.

В експериментальних тварин алірокумаб не підвищує ризику вроджених вад.

 Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування при вагітності у людини відсутній. Невідомо, чи препарат підвищує ризик вроджених вад розвитку.

Про інші антитіла відомо, що дуже невелика доза препарату проникає до ембріону/плода в І триместрі.

Алірокумаб виводиться з організму приблизно 14 тижнів (або трошки більше 3 місяців) після останньої дози, що слід враховувати при плануванні вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Невідомо, чи препарат проникає до грудного молока, але, оскільки, це дуже великий білок, малоймовірним є такий трансфер у великій кількості. Також вважається, що алірокумаб слабо абсорбується в кишечнику. У недоношених дітей шлунково-кишковий тракт ще не повінстю розвинутий і може поглинати більшу кількість препарату, отриманого з грудним молоком.

Згідно з інструкцією препарат є протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 30.10.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 31.10.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати