МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛІРОКУМАБ

Група/призначення:

Ліпідомодифікуючий засіб. Алірокумаб є препаратом повністю людських моноклональних антитіл IgG1, що зв’язуються з високою афінністю та специфічністю з пропротеїновою конвертазою субтилізин-кексинового типу 9 (PCSK9). PCSK9 зв’язується з рецепторами ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) на поверхні гепатоцитів, в результаті чого знижується активність рецепторів ЛПНЩ в печінці.

Покази: застосовують дорослим пацієнтам з первинною гіперхолестеринемією (гетерозиготною сімейною та несімейною) або змішаною дисліпідемією як додаткову терапію до дієти. Див. статтю Підвищений рівень холестерину та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: пралуент.
Діюча речовина: алірокумаб.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; припускається ризик.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні дані про застосування алірокумабу при вагітності у людини. Згідно з інструкцією  до препарату він є протипоказаним при вагітності.

Немає ніякої користі та потреби для жінки лікуватись цим препаратом в період вагітності, оскільки ця терапія довготривала, а холестерин відіграє певну роль в розвитку ембріону.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату в експериментальних тварин не виявляли побічного впливу на ріст та розвиток плодів. При лікуванні вагітних мавп дозами, які у 81 раз перевищували рекомендовану для людини, не спостерігали токсичного впливу на організм матері. Препарат в дозі, в 5,3 рази вищій від рекомендованої для людини токсично впливав на вагітних щурів. У потомства тварин, що зазнавали впливу високих доз алірокумабу щотижня впродовж усього періоду вагітності, відзначалась більш слабка вторинна імунна відповідь на антигенну стимуляцію, ніж у потомства тварин контрольної групи.

В експериментальних тварин алірокумаб не підвищує ризику вроджених вад.

 Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування при вагітності у людини відсутній. Невідомо, чи препарат підвищує ризик вроджених вад розвитку.

Про інші антитіла відомо, що дуже невелика доза препарату проникає до ембріону/плода в І триместрі.

Алірокумаб виводиться з організму приблизно 14 тижнів (або трошки більше 3 місяців) після останньої дози, що слід враховувати при плануванні вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Невідомо, чи препарат проникає до грудного молока, але, оскільки, це дуже великий білок, малоймовірним є такий трансфер у великій кількості. Також вважається, що алірокумаб слабо абсорбується в кишечнику. У недоношених дітей шлунково-кишковий тракт ще не повінстю розвинутий і може поглинати більшу кількість препарату, отриманого з грудним молоком.

Згідно з інструкцією препарат є протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 30.10.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 31.10.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!