МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЦИКЛОВІР

Група/призначення:

Препарат для антивірусної терапії, особливо при герпетичній інфекції. Призначається парентерально, перорально та місцево.

Альтернативні назви / синоніми:

Ацик-офталь, ацигерпин, ациклогуанозин, ациклостад міжнародний, віворакс, віролекс, герпевір, герпекс, герперакс, герпесин, зовіракс, ксоровіир, лізавір, ловір, мілавир, медовір, суправиран, цевирин, цикловакс, цикловирал седико, цикловиран, цикловір.

Діюча речовина: гідроксіетоксіметилгуанін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Спираючись на дослідження з експериментальними тваринами та досвід застосування у людини можна констатувати, що звичайні типові дози ацикловіру не повинні викликати зростання частоти вроджених вад розвитку. В той час як первинний геніальний герпес при вагітності загрожує здоров’ю і мусить бути пролікований.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження на щурах та кролях, як і дані про обстеження жінок показали, що ацикловір проникає через плаценту і визначається в судинах пуповини та амніотичній рідині. У мишей, щурів, кролів при застосуванні в певних дозах ацикловір не підвищував ризик виникнення вроджених вад розвитку. Одна з груп дослідників повідомила про індукування різноманітних аномалій у ембріонів щурів, як in vitro, так і in vivo, після введення ацикловіру на 11 день гестації. Вроджені аномалії охоплювали череп, внутрішнє вухо та задні кінцівки. Внаслідок токсичного впливу в 5 з 24 випадків спостерігалася повна резорбція плодів. Як зазначили ці дослідники, вони використовували в експериментах таку дозу ацикловіру, що концентрація препарату в плазмі  була в п’ять разів вища за рекомендовану для людини. Також введення ацикловіру щурам на 10 день гестації призводило до зменшення розміру тимуса та функціонального дефіциту імунної системи у потомства. Подібні наслідки вживання ацикловіру не були підтверджені іншими дослідженнями на експериментальних тваринах або досвідом застосування у людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Дані з данського реєстру жінок, які отримували місцеве або системне лікування ацикловіром при вагітності, не свідчать про значимий ріст вроджених вад у новонароджених або передчасних пологів. Описані випадки не виявили токсичного впливу при вживанні протягом вагітності.

Проект National Birth Defects Prevention Study повідомив про можливий зв’язок між протигерпетичним лікуванням вагітних та гастрошизисом. Проаналізовано 941 випадок гастрошизису та 8339 жінок з контрольної групи, які вживали протигерпетичне лікування протягом одного місяця до запліднення та до третього місяця вагітності. Автори дійшли висновку, що зростання ризику виникнення гастрошизису може виникати як через антигерпетичне лікування на ранніх стадіях вагітності, так і від наявності генітального герпесу, який і потрібно лікувати. В результатах досліджень не наводилась кількість жінок, які вживали ацикловір.

Призначення ацикловіру при вагітності пов’язано з потребою лікування важких захворювань матері, а ці захворювання самі по собі становлять ризик для плода.

У 1989 році було опубліковано огляд про потенційне застосування ацикловіру при вагітності з рекомендаціями використання дози препарату від 7,5 до 15 мг/кг кожні 8 годин для лікування таких загрозливих інфекцій як дисемінований простий герпес, вітряна віспа, ускладнена пневмонією.

Невелика кількість повідомлень стосується вживання 200-400 мг ацикловіру кожні 8 годин для запобігання повторення загострення простого герпесу на останніх тижнях вагітності. Дані про лікування 5 жінок ацикловіром на пізніх термінах вагітності виявили, що препарат не пригнічує асимптоматичне поширення простого герпесу і не попереджає трансмісію вірусу до плоду. Однак, дослідження з охопленням 21 жінки, лікованої ацикловіром та 25 жінок, що приймали плацебо виявили ефективність ацикловіру у попередженні загострення герпесу та зменшення випадків кесарського розтину. Не було виявлено несприятливого впливу на новонароджених, що оцінювалося незабаром після народження.

Мета-аналіз доступних повідомлень дає можливість зробити наступний висновок: профілактичне призначення ацикловіру починаючи з 36 тижнів гестації зменшує ризик загострення герпесу в пологах та частоту проведення кесарського розтину, який може спричинити загострення генітального герпесу. Коментар до цих досліджень вважає, що такі дані не виправдовують рутинного профілактичного застосування ацикловіру для запобігання неонатальної герпетичної інфекції.

Виробник ацикловіру закрив свої реєстри стосовно вагітних. За даними цього реєстру у період з червня 1984 року до липня 1998 року, які були опубліковані у 2004 році, проаналізовано 1234 вагітностей (12 багатоплідних – двійня), при яких використовувався ацикловір, з них в 756 випадках в першому триместрі, 197 в другому триместрі, 291 в третьому триместрі. 461 вагітна використовувала ацикловір місцево (виключені з аналізу). Наслідки цього використання наступні: у групі жінок, які приймали ацикловір в першому триместрі зареєстровано 76 самовільних викиднів, 1 випадок мертвонародження, 83 переривання, 19 новонароджених з вродженими вадами розвитку та 577 новонароджених без аномалій. Інші вагітності (використання ацикловіру в другому та третьому триместрах) закінчилися без самовільних викиднів, з 2 перериваннями, 2 випадками мертвонароджень, 9 новонародженими з вродженими вадами та 477 здоровими новонародженими. Таким чином, частота вроджених вад розвитку була 3,2% в групі, що приймала ацикловір в першому триместрі та 2,6% в цілому. Ці дані не відрізняються від тих, що реєструються в загальній популяції, без пренатального впливу ацикловіру.

У спостереженнях Michigan Medicaid recipiens, що проводились у 1985-1992 роках із залученням 229101 завершених вагітностей було виявлено, що 478 новонароджених зазнали впливу ацикловіру в першому триместрі. Зареєстровано 18 вроджених вад розвитку. Повідомляється про такі дефекти: 5 кардіоваскулярних, 1 полідактилія, 1 редукційна вада кінцівок, 2 гіпоспадії.

Американський реєстр “Ацикловір при вагітності” (Acyclovir in Pregnancy) наводить дані про те, що 62-70% вагітних лікують генітальний герпес. Стверджується, що щороку при 7500 вагітностях, які закінчуються народженням живих дітей, ймовірно використовується ацикловір.

Накопичено великий досвід лікування ацикловіром герпетичної інфекції при вагітності, в порівнянні з іншими противірусними препаратами. І цей досвід не показує високий ризик такого застосування для новонароджених.

При вагітності рекомендовано призначати ацикловір при вперше виявленій інфекції протягом 7-10 днів, при повторних епізодах 5 днів, і з 36 тижнів до пологів. Але тільки ацикловір рекомендований при серйозних та дисемінованих процесах.

Новороджених також лікують ацикловіром. Як правило, в цих дітей наявні серйозні вірусні захворювання, тому важко відокремити токсичний вплив ацикловіру від впливу основного захворювання. Про нейротоксичну дію препарату повідомлялося у дорослого з нирковою недостатністю та шестимісячного реципієнта трансплантованої печінки. Нефротоксичність препарату, пов’язана з дегідратацією та швидким введенням лікарського засобу також була зареєстрована в цій віковій групі. В одному випадку описують двох немовлят без ускладнень навіть при перевищенні вікової дози ацикловіру.

Застосування препарату під час вигодовування:  

Ацикловір виявляється в грудному молоці в концентрації,  як у материнській плазмі або вищій. Незважаючи на концентрацію цього препарату в молоці, немовля отримує тільки субтерапевтичну та субтоксичну концентрацію з молоком. У двох обстежених новонароджених побічних ефектів не виявлено. Описано випадок лікування жінки в період лактації ацикловіром в дозі 200 мг 5 раз в день перорально. Після 15 дози проводились вимірювання концентрації ацикловіру в матері, материнському молоці та в 4-місячної дитини. Доза, яку отримала дитина, становила 1,6% материнської.

Американська академія педіатрії у 2001 році визнала ацикловір сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Досліди на щурах та собаках, що зазначено на маркуванні препарату, показали, що високі дози ацикловіру (80-320 мг/кг/день) можуть викликати атрофію яєчок та порушення сперматогенезу, нижчі дози (16 та 48 мг/кг/день) також чинять несприятливий вплив на яєчка у щурів. Токсичний вплив ацикловіру  на яєчка із зворотнім ефектом виявлено у мишей, яких лікували дозами 4, 16, 32 та 48 мг/кг протягом 15 днів. Наступні спостереження за 20 мужчинами, які використовували ацикловір для придушення герпетичної інфекції, показали, що препарат  концентрувався в спермі, але не виявили несприятливого впливу на сперматогенез після використання дози 1 г/день протягом 6 місяців.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 13.01.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 21.01.2015 р.
Оновлено 09.06.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!