МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЦЕБУТОЛОЛ

Група/призначення:

Кардіоселективний бета-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат.

Бета-адреноблокатори – група фармакологічних препаратів, які блокують бета-адренорецептори. Розрізняють бета-1- та бета-2-адренорецептори. При блокаді бета-1-адренорецепторів спостерігаються переважно кардіальні ефекти: зменшення сили та частоти серцевих скорочень, пригнічення серцевої провідності. При блокаді бета-2-адренорецепторів відбувається підвищення тонусу бронхів, матки при вагітності, артеріол.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії при вагітності.

Альтернативні назви / синоніми: сектрал.
Діюча речовина: ацебутолол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані  про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Деякі бета-блокатори можуть спричиняти затримку розвитку плода та зменшення ваги плаценти, особливо ті, яким не властива симпатоміметична активність (часткові агоністи). Ацебутолол таки має симпатоміметичні властивості. Однак, затримка розвитку плода та зменшення ваги плаценти може потенційно виникати при впливі всіх препаратів цієї групи. Хоча затримка розвитку плода є істотним недоліком, проте користь для матері від такого лікування може перевищувати ризик для плода. Підхід повинен бути індивідуальним. Лікування, розпочате на початку ІІ триместру асоціюється з більш вираженим зменшенням ваги плода та плаценти, в той час, як розпочате в ІІІ триместрі лікування впливає тільки на вагу плаценти.

Новонароджені, які зазнали впливу препарату перед пологами повинні ретельно обстежуватись/спостерігатись в перші 24-48 годин життя на предмет ознак бета-блокади.

Довготривалий пренатальний вплив цього класу препаратів не вивчався.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Препарат не виявився тератогенним для щурів в дозах 25 мг/кг/день внутрішньовенно та 500 мг/кг/день перорально (в 32 рази перевищує максимальну рекомендовану для людини) і також для кролів при дозі, яка у 7 разів перевищувала максимальну терапевтичну. Максимальна доза у кролів призводила до легкої затримки внутрішньоутробного розвитку, вторинної до материнської токсичності.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Ацебутолол та його активний метаболіт діацетолол проникають через плаценту зі співідношенням сироватка матері:сироватка пуповини на рівні 0,8 та 0,6, відповідно. Рівень цих сполук в сироватці новонародженого становив <5-244 та 17-663 нг/мл, відповідно.

Не повідомляється про вроджені вади розвитку, пов’язані з ацебутололом, але досвід застосування в І триместрі відсутній.

Дослідження, яке порівнювало вагу новонароджених з впливом 3-х бета-блокаторів, виявило, що середня вага 56 немовлят з групи ацебутололу була трошки нижчою від ваги 38 новонароджених з групи піндололу, але вищою від ваги 31 дитини з впливом атенололу (3160 проти 3375 проти 2745 грам).

При порівнянні 20 вагітних з впливом ацебутололу або метилдопи (антиадренергічний засіб) для лікування помірної та середнього ступеня гіпертонії не виявлено різниці між групами щодо тривалості вагітності, ваги новонароджених, оцінки за шкалою Апгар, ваги плаценти. Окрім того, не виявлено брадикардії, гіпоглікемії, респіраторних проблем в групі ацебутололу. Однак, при більш ранньому дослідженні у 10 немовлят з впливом ацебутололу перед пологами спостерігали істотно нижчі кров’яний тиск та частоту серцевих скорочень в порівнянні з дітьми, чиї матері приймали метилдопу. Ця різниця трималась, принаймні, до 3-го дня життя. Середній рівень глюкози був незначно  нижчим, ніж у немовлят в групі метилдопи, але транзиторна гіпоглікемія спостерігалась в 4 доношених немовлят через 3 години після народження. Підраховано середній період напіввиведення ацебутололу у новонароджених – 10,1 година, виділення з сечею – 15,6 годин.

Застосування препарату під час вигодовування:

Ацебутолол та його активний метаболіт діацетолол проникають до грудного молока. Співвідношення молоко:плазма становить 7,1 та 12,2, відповідно. Це призводить до клінічно значимого трансферу препарату до немовляти, особливо якщо доза матері перевищує 400 мг/день.

Американська академія педіатрії класифікує ацебутолол як препарат, який слід призначати в період лактації «з обережністю».

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Проводилось дослідження з вивчення впливу 5-ти бета-адреноблокаторів на рухомість сперматозоїдів в зразках сперми. Ацебутолол знижував рухливість в 50% зразків при концентрації 11 мМ. Невідома клінічна значимість цих результатів, отриманих in vitro.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0

 

Адаптовано 15.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!