МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АБІРАТЕРОН

Група/призначення:

Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби. Засоби, що застосовуються для гормональної терапії. Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Інші антагоністи  гормонів і подібні засоби.

Абіратерону ацетат in vivo метаболізується до абіратерону, який є інгібітором біосинтезу андрогену. Абіратерон селективно інгібує фермент 17α-гідроксилазу/C17,20-ліазу (CYP17).

Альтернативні назви / синоніми:

Абіратерону ацетат, зитига, абіратас, абірапро.

Діюча речовина: абіратерону ацетат.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В комбінації з преднізоном використовується для лікування раку простати. Відсутня інформація про застосування в період вагітності у людини і це зрозуміло, виходячи з показів до призначення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати досліджень у щурів підсумовані в інструкції до препарату, але не згадуються в підсумковому огляді FDA. Лікування вагітних щурів дозами, нижчими за рекомендовані для людини, виходячи з отримуваної концентрації в плазмі (AUC*) призводило до  ембріофетальної загибелі та затримки розвитку. Такі дози були також токсичними для вагітних тварин. Також при застосуванні цих нижчих доз спостерігали зниження фертильності у самців щурів. У самок доза, яка становила 0,3 від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла, призводила до нерегулярного або подовженого естрального  циклу та збільшення частоти до імплантаційних втрат, але не впливала на парування та фертильність.

Досліджень карциногенності не проводилось. Проте ні абіратерону ацетат, ані абіратерон не продемонстрували мутагенності чи кластогенності в численних дослідженнях. У щурів та мавп абіратирон призводив до атрофії, аспермії/гіпоспермії, гіперплазії репродуктивних органів на фоні доз, які становили 1,14 та 0,6 відповідно від клінічної дози, яку застосовують у людини, виходячи з AUC. Такі ефекти узгоджуються з антиандрогенною фармакологічною дією препарату.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Разом з преднізоном призначається для лікування пацієнтів з метастатичним резистентним до кастрації раком простати, які попередньо отримували хіміотерапію, що включала доцетаксел. Активний метаболіт абіратерону згодом метаболізуються до неактивних.

У людини абіратерон щільно зв’язується з білками плазми та α1-кислим глікопротеїном  (>99%). Середній період напіввиведення складає 12 годин.

Невідомо, чи абіратерон або його активний метаболіт проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага абіратерону ацетату та абіратерону та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер для обох сполук, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме вплив.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання абіратерону ацетату в період лактації у людини. Проте, виходячи з показів до призначення, така ситуація видається малоймовірною. Молекулярна вага абіратерону ацетату та абіратерону та довгий період напіввиведення припускають проникнення до грудного молока обох сполук, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме такий вплив. Хоча наслідки впливу препарату на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні невідомі, через потенційну виражену токсичність препарат є протипоказаним в цей період.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 06.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!