МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АБАКАВІР

Назва англійською мовою: abacavir.
Група/призначення:

Противірусний препарат для системного застосування; нуклеозидний та нуклеотидний інгібітор зворотної нуклеозид-транскриптази, застосовується для лікування ВІЛ-інфекції у дітей та дорослих (у складі комбінованої терапії).

Альтернативні назви / синоніми:

Абакавіру сульфат, абамат, абамун, вірол, зіаген. Комбінований препарат трайомек (абакавір – 600 мг, долутегравір- 50 мг, ламівудин – 300 мг).

Діюча речовина:  абакавір.
Рекомендації при вагітності:

Можливо, якщо очікувана користь для матері буде перевищувати можливий ризик для плоду.

Рекомендації при лактації:  несумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Абакавір збільшує несприятливий результат вагітності у щурів при застосуванні дози препарату, яка значно перевищує лікувальну для людини. Аналіз реєстрів та когортні дослідження не виявили зростання частоти вроджених вад. Американська Public Health Service Task Force рекомендує ВІЛ-позитивним вагітним жінкам продовжувати або розпочинати таку антивірусну терапію.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У доклінічних дослідженнях, повідомлених ФДА (FDA), призначення вагітним щурам 1000 мг/кг/день абакавіру викликало зменшення розміру плодів, підвищувало частоту набряків та скелетних аномалій. Ця доза в 35 раз перевищує терапевтичну у людини. При застосуванні половинної дози у щурів відмічено зростання частоти резорбції плодів та зниження їх ваги. При застосуванні 700 мг/кг/день абакавіру у вагітних кролів не виявлено побічних ефектів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 2002 році опубліковані дані про результати вагітностей 30 ВІЛ-позитивних жінок, в комплексній терапії яких використовувався абакавір. Дані цього обмеженого дослідження виявили несприятливі наслідки.

У реєстрі вагітностей, який ведеться виробниками антиретровірусних препаратів (Antiretroviral Pregnancy Registry) міститься інформація за період від січня 1989 року до липня 2009 року про 6666 випадків застосування абакавіру та інших препаратів для лікування ВІЛ. З 880 випадків використання препарату в першому триместрі вагітності у 27 виявлено вроджені вади розвитку. З 8394 випадків прийому препаратів в третьому триместрі у 237 також виявлено вроджені вади розвитку. Уточнена інформація про вроджені вади розвитку відсутня. Кількість випадків лікування в першому триместрі достатня для проведення окремого аналізу впливу абакавіру на плід. Згідно цих повідомлень загальна частота вроджених вад становила 3,1%.

У 2014 році автори перинатальних когортних досліджень у Франції повідомили про застосування абакавіру в 920 випадках у першому триместрі та 184 випадках в третьому триместрі. Статистично значимого зростання вроджених вад розвитку не виявлено.

Кілька досліджень у 1996, 1997, 2003, 2009 роках підтвердили необхідність продовження терапії у ВІЛ-інфікованих вагітних.

Застосування препарату під час вигодовування:

Інформація про вплив абакавіру на дитину при лактації не відома, виробник інформує про потрапляння препарату у молоко щурів. У промислово розвинених країнах ВІЛ-інфікованим жінкам не рекомендується годувати грудьми. ВІЛ був виявлений у грудному молоці інфікованих жінок, і вважається, що годування призводить до інфікування дітей. ВООЗ не рекомендує ВІЛ-інфікованим жінкам годувати грудним молоком при наявності безпечного альтернативного харчування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):  відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org)
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.05.2015 р.
Оновлено 09.06.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!